ماورا الطبیعه

99
999
99999
9999
توضیحات بازی :
جهان توسط نیروهای اهریمنی رو به نابودی است شما یک گروه متخصص در امور ماورا الطبیعه هستید که باید جهان و بشریت را از نابودی نجات بدهید.
تعداد نفرات بازی :            ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی :        ۴ نفر
مدت زمان بازی :              ۶۰ دقیقه
مبلغ پیش پراخت آنلاین :  ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی در محل:     لطفا تماس بگیرید
محل بازی :                      شعبه ۳
رده سنی:18+
جهت آموزش بازی و قوانین اتاق ، ۵-۱۰ دقیقه قبل از شروع بازی در محل حضور داشته باشید
[ اسکیپ مستر ; ارائه دهنده برترین بازی اتاق فرار ]
بارگذاری...