اتاق فرار چیست

یک بازی فیزیکی ، ماجراجویی است که شما در یک مدت زمان محدود با تعداد نفرات مشخض شده وارد یک اتاق می شوید و با یافتن سرنخ ها و حل معما می توانید از اتاق خروج کنید

نحوه بازی

شما باید با یافتن سر نخ ها و حل معماهایی که در بازی طراحی شده است بتوانید از اتاق خارج شوید.سرنخ ها به گونه ای است که قابل دسترسی باشد

مدت زمان بازی

در حال حاضر مدت زمان انجام بازی و یافتن معماهای بازی به مدت ۶۰ دقیقه می باشد شما در این مدت محدود مجبور به یافتن راه حل برای فرار از اتاق می باشید.

تعداد نفرات بازی

تعداد نفرات بازی در حال حاضر ۴ تا ۸ نفر برای هر بازی می باشد . لازم به ذکر است که حداقل تعداد نفرات برای ورود به اتاق ها ۴ نفر می باشد.

تـوهــم

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۱۰ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۹۰ دقیقه
ژانر: هیجان و ترس و وهم
مبلغ برای هر نفر:
شنبه تا چهارشنبه ۸۰٫۰۰۰ تومان
پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل ۹۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی : شعبه ۱

شــکـنجه

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۷۰ دقیقه
ژانر: ترس و وحشت
مبلغ برای هر نفر:

شنبه تا چهارشنبه ۶۰٫۰۰۰ تومان
پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل۷۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی : شعبه ۲

اتاق فرار عتیقه

عتیقه

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۷۰ دقیقه
ژانر: ترسناک معمایی
مبلغ برای هر نفر:
شنبه تا چهارشنبه ۷۰٫۰۰۰ تومان
پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل ۸۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی : شعبه ۲

اتاق فرار شوم

شوم

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۱۰ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۹۰ دقیقه
ژانر: ترسناک هیجانی و تئاتر تعاملی
قیمت برای هر نفر:
شنبه تا چهارشنبه: ۸۰۰۰۰ و ۹۰۰۰۰ تومان
پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل ۹۵۰۰۰ تومان

محل بازی : امگا اسکیپ روم

غـــســـال

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
ژانر: هیجان و ترس و وهم
محل بازی : شعبه ۳

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

مردگان‌متحرک

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
محل بازی :  شعبه ۱

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

قاتل سریالی

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
محل بازی : شعبه ۱

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

گیم آف ترونز

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
محل بازی : شعبه ۲

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

قرارگاه‌نظامی

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
محل بازی : شعبه ۱

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

ماوراالطبیعه

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
ژانر: دلهره و هیجان و راز الود
محل بازی : شعبه ۳

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

اتاق فرار هیولا

هـــیـولا

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۷۰ دقیقه
ژانر: تئاتر و دلهره و ترس
مبلغ برای هر نفر:
شنبه تا چهارشنبه ۵۰٫۰۰۰ تومان
پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل ۶۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی : شعبه ۲

آخرین پستهای اینستاگرام