اتاق فرار چیست

یک بازی فیزیکی ، ماجراجویی است که شما در یک مدت زمان محدود با تعداد نفرات مشخض شده وارد یک اتاق می شوید و با یافتن سرنخ ها و حل معما می توانید از اتاق خروج کنید

نحوه بازی

شما باید با یافتن سر نخ ها و حل معماهایی که در بازی طراحی شده است بتوانید از اتاق خارج شوید.سرنخ ها به گونه ای است که قابل دسترسی باشد

مدت زمان بازی

در حال حاضر مدت زمان انجام بازی و یافتن معماهای بازی به مدت ۶۰ دقیقه می باشد شما در این مدت محدود مجبور به یافتن راه حل برای فرار از اتاق می باشید.

تعداد نفرات بازی

تعداد نفرات بازی در حال حاضر ۴ تا ۸ نفر برای هر بازی می باشد . لازم به ذکر است که حداقل تعداد نفرات برای ورود به اتاق ها ۴ نفر می باشد.

بازی های فعال

تـوهــم

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۱۰ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۹۰ دقیقه
ژانر: هیجان و ترس و وهم
مبلغ برای هر نفر:
۱۰۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی : شعبه ۱

بازی های غیر فعال

ماوراالطبیعه

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
ژانر: دلهره و هیجان و راز الود
محل بازی : شعبه ۳

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

اتاق فرار شکنجه

شــکـنجه

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۷۰ دقیقه
ژانر: ترس و وحشت
مبلغ برای هر نفر:

۹۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی : شعبه ۲

اتاق فرار عتیقه

عتیقه

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۷۰ دقیقه
ژانر: ترسناک معمایی
مبلغ برای هر نفر:
 ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی : شعبه ۲

اتاق فرار هیولا

هـــیـولا

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۷۰ دقیقه
ژانر: تئاتر و دلهره و ترس
مبلغ برای هر نفر:
شنبه تا چهارشنبه ۵۰٫۰۰۰ تومان
پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل ۶۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی : شعبه ۲

غـــســـال

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
ژانر: هیجان و ترس و وهم
محل بازی : شعبه ۳

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

مردگان‌متحرک

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
محل بازی :  شعبه ۱

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

قاتل سریالی

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
محل بازی : شعبه ۱

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

گیم آف ترونز

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
محل بازی : شعبه ۲

 

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

قرارگاه‌نظامی

تعداد نفرات بازی : ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی : ۴ نفر
مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه
محل بازی : شعبه ۱

[EXPIRED]

در حال حاضر رزرو این بازی امکان پذیر نمی باشد

آخرین پستهای اینستاگرام

این پیام خطا فقط برای مدیران وردپرس قابل مشاهده است
خطای HTTP. اتصال به API اینستاگرام امکان پذیر نیست. فید به روز نمی شود.