escapemaster (1)
escapemaster (5)
escapemaster (14)
escapemaster (13)
توضیحات بازی :
آلبرت قاتل سریالی و شکنجه گر معروف بر این باور است ک انسان ها ارزش زندگی خود را نمی دانند به همین دلیل این بازی را طراحی کرده است. شما و گروهتان نا آگاهانه وارد این بازی مرگبار شده اید.شما باید از قوانین و مقررات مشخصی که برایتان تعیین شده پیروی کنید و کارهای خواسته شده را انجام دهید تا از این بازی زنده خارج شوید.
تعداد نفرات بازی :            ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی :        ۴ نفر
مدت زمان بازی :              ۷۰ دقیقه
مبلغ برای هر نفر شنبه تا جمعه :  ۹۰٫۰۰۰ تومان
مبلغ پیش پراخت آنلاین۱۰۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی :                      شعبه ۲
90%

میزان ترس

80%

میزان سختی

رده سنی:18+
جهت آموزش بازی و قوانین اتاق ، ۵-۱۰ دقیقه قبل از شروع بازی در محل حضور داشته باشید
[ اسکیپ مستر ; ارائه دهنده برترین بازی اتاق فرار ]

این بازی اکسپایر شده و قابل رزرو نیست!