1
ghatel (2)
photo_2019-02-12_17-33-07
ghatel
توضیحات بازی :
یکی از دوستان شما مفقود شده بعد از چند روز یک نامه ای به دست شما میرسد که محتویات نامه شما را به یک سردخانه میرسونه شما وارد سرخانه می شوید درب سردخانه به روی شما بسته می شود و …
تعداد نفرات بازی :            ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی :        ۴ نفر
مدت زمان بازی :              ۶۰ دقیقه
مبلغ پیش پراخت آنلاین۱۰۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی :                      شعبه ۱
رده سنی:18+
جهت آموزش بازی و قوانین اتاق ، ۵-۱۰ دقیقه قبل از شروع بازی در محل حضور داشته باشید
[ اسکیپ مستر ; ارائه دهنده برترین بازی اتاق فرار ]
در حال حاضر رزرو این اتاق امکان پذیر نمی باشد