photo_2019-04-12_19-51-21
photo_2019-04-13_01-23-58
photo_2019-04-13_01-23-52
photo_2019-03-19_03-19-31
توضیحات بازی :
از آغاز جنگ جهانی سوم ، شش سال است میگذرد نیروهای دشمن وارد مرز ایران شده اند .شما و گروهتان توسط نیروهای دشمن دستگیر شده و در یکی از قرارگاه های نظامی متروکه ،زندانی شده اید و دشمن قرار است آنجا را بمباران کند و تیم شما تنها یک ساعت فرصت دارد تا قبل از بمباران خارج شود ولی فرمانده آن قرارگاه کلیدی را برای خروج در مواقع اضطراری داخل قرارگاه مخفی کرده است برای بدست آوردن کلید به یک سری مسئله و معما برخورد میکنید و صداهای عجیبی که داخل قرارگاه به گوش میرسد نترسید و به دنبال کلید خروج باشید.
تعداد نفرات بازی :            ۴ الی ۸ نفر
حداقل تعداد ورودی :        ۴ نفر
مدت زمان بازی :              ۶۰ دقیقه
مبلغ پیش پراخت آنلاین۱۰۰٫۰۰۰ تومان
محل بازی :                      شعبه ۱
جهت آموزش بازی و قوانین اتاق ، ۵-۱۰ دقیقه قبل از شروع بازی در محل حضور داشته باشید
[ اسکیپ مستر ; ارائه دهنده برترین بازی اتاق فرار ]
در حال حاضر رزرو این اتاق امکان پذیر نمی باشد