قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مجموعه اسکیپ مستر ارائه دهنده برترین بازی اتاق فرار در تهران
– جهت آموزش بازی و قوانین اتاق ، ۵-۱۰ دقیقه قبل از شروع بازی در محل حضور داشته باشید.
– در صورت هر گونه تاخیر هیچ گونه زمان جبرانی در انتها اضافه نشده و از زمان رزرو شما کاسته می شود.
– حداقل تعداد افراد برای ورود به اتاق ۴ نفر می باشد.
– ورود افراد برای غیر از رده سنی هر اتاق ممنوع می باشد.
– ورود افرادی که از هر گونه مشروبات الکلی استفاده کرده اند ممنوع می باشد.
– از آوردن هرگونه وسایل اضافی و حیوان خانگی به مجموعه اکیدا خودداری فرمایید.